Cvičení

Prázdniny ve cvičebním roce 2018/19: podzimní, vánoční a jarní prázdniny

ČLENOVÉ T.J. PLATÍ POLOLETNÍ ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY (v září za 1. pololetí a koncem ledna za 2. pololetí) podle oddílu* A ROČNÍ ČLENSKOU ZNÁMKU (v září) za 200 Kč –  děti, mládež a senioři 65+ či za 500,- Kč –  dospělí 19+ .

* Do přehledu příspěvků za oddíly můžete nahlédnout ZDE.

Členové TJ jsou při cvičení pojištěni! 

NEČLENOVÉ T.J. si mohou platit i jednotlivé hodiny,  CENA SAMOSTATNÉ HODINY JE  80,- Kč

Nečlenové oddílů nejsou při cvičení pojištěni!

ODDÍLY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

RODIČE A DĚTI

Cvičení je určeno pro děti ve věku 2 – 3 let.

Dítě cvičí společně s rodičem (prarodičem či jinou osobou starší 18 let).

Hlavní cvičitelka oddílu:

Cvičení je vedeno zábavnou formou plnou her a říkánek. Je zaměřeno na získávání a rozvoj základních pohybových dovedností a orientace v prostoru, rozvíjení jemné motoriky, seznamování se s náčiním a nářadím. Snahou je odstraňování psychických zábran při včleňování dětí do kolektivu stejně starých dětí. Děti se učí osamostatňování a spolupráci se svými vrstevníky i dospělými.

Cvičení probíhají 1 x týdně ve velké i malé  tělocvičně TJ (březen –  červen je zpravidla pro všechny děti pouze 1. hodina):

Dítě i dospělá osoba musí mít na cvičení sportovní oblečení a sportovní obuv nebo přezutí do tělocvičny (podrážka nesmí dělat černé šmouhy)!

Příspěvky:

(příspěvky jsou včetně roční členské známky pro děti a rodiče: dítě 200,- Kč,  dospělý 500,- Kč)


PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 

Cvičení je určeno pro děti ve věku 4 – 6 let.

Děti cvičí již samostatně, bez přítomnosti doprovodu na hodině. Nábor dětí zahajujeme v září, přihlašování probíhá do vyčerpání kapacity oddílu, výhradně na  hodinách oddílu- kapacita pro cvičební rok 2018/19 je již bohužel naplněna! Přihlašování do oddílu – září 2019. 

Hlavní cvičitel oddílu:

Cvičitelky:

Cvičení je vedeno hravou formou a je zaměřeno na získávání a rozvoj základních pohybových dovedností, seznamování se s náčiním a nářadím, odstraňování psychických zábran a včleňování se do kolektivu stejně starých dětí, se kterými se učí spolupracovat. Po úvodním rozcvičení se děti seznamují se základy gymnastiky (prostná, cvičení na nářadí), atletiky (běhy,skoky, hod) a míčových her (házení a chytání míče, hry s míčem), v hodinách nechybí ani hry.

Pro děti je každoročně pořádán karneval a soutěže (atletické závody – atletický trojboj apod.).

Cvičení probíhají 2 x týdně ve velké tělocvičně TJ:

Děti musí mít na cvičení sportovní oblečení a sportovní obuv vhodnou do tělocvičny (podrážka nesmí dělat černé šmouhy).

Příspěvky:

(příspěvky zahrnují i  roční členskou známku 200,- Kč)

SLEVA  pro 2. a dalšího sourozence!  


 ŽACTVO – SPORTOVNÍ VŠESTRANNOST

Cvičení je určeno pro žactvo ZŠ (1. – 7. tř.) – chlapce a děvčata ve věku (6) 7 – 13 let  

Nábor dětí provádíme v průběhu celého školního roku, do vyčerpání kapacity oddílu.  Nikdy není pozdě začít sportovat. Neklademe důraz na sportovní výkon, snahou je získat děti pro pravidelnou pohybovou aktivitu.

Hlavní cvičitelky oddílu:

Cvičitelé:

Cvičení je zaměřeno na všestranný rozvoj sportovních dovedností (rychlost, síla, vytrvalost, obratnost). Obsahem hodin jsou základy gymnastiky (prostná, cvičení na nářadí),  atletiky (běhy, skoky, hody), míčových her (rozvoj a průprava práce s míčem – přihrávky, driblink, střelba na koš), výchova ke smyslu pro fair play. V hodinách nechybí sportovní hry a soutěže družstev (štafety apod.).

Každoročně se účastníme atletického čtyřboje a závodu v plavání v rámci župního přeboru ve všestrannosti ČOS.

Cvičení probíhají 2 x týdně* ve velké tělocvičně TJ:

*3.  hodinu v týdnu děti mohou chodit na futsal, florbal, pohybové hry dívky

Děti musí mít na cvičení sportovní oblečení a sportovní obuv vhodnou do tělocvičny (podrážka nesmí dělat černé šmouhy).

Příspěvky:

(příspěvky zahrnují roční i členskou známku 200,- Kč)

SLEVA pro 2. a dalšího sourozence!


 POHYBOVÉ HRY  dívky

Cvičení je určeno pro dívky ve věku 7 – 13 let.

Do cvičení je možné se přihlásit v průběhu školního roku, nikdy není pozdě začít sportovat. Důraz není kladen na sportovní výkon, ale na pravidelnou pohybovou aktivitu.

Cvičitelka oddílu:

Cvičení je zaměřeno  na pohybové sportovní hry – rozvoj základních pohybových dovedností.

Cvičení probíhají 1 x týdně* v malé tělocvičně TJ:

*2. a 3.  hodinu v týdnu dívky mohou chodit na sportovní všestrannost, florbal, futsal

Děti musí mít na cvičení sportovní oblečení a sportovní obuv vhodnou do tělocvičny (podrážka nesmí dělat černé šmouhy).

Příspěvky:

(příspěvky zahrnují roční i členskou známku 200,- Kč)

SLEVA pro 2. a dalšího sourozence!

Sálová kopaná pro  chlapce a děvčata ve věku 6 – 12 let.

Nábor dětí provádíme v průběhu celého školního roku. Sportovní výkon není podmínkou  – nevybíráme si děti pohybově nadané.

Hlavní cvičitel oddílu:

Cvičitelka:

Cvičení je zaměřeno na základy sálové kopané, podporujeme smysl pro fair play.

Cvičení probíhají 2 x týdně* ve velké tělocvičně TJ:

*3.  hodinu v týdnu děti mohou chodit na sportovní všestrannost či florbal.

Děti musí mít na cvičení sportovní oblečení a sportovní obuv vhodnou do tělocvičny (podrážka nesmí dělat černé šmouhy).

Příspěvky:

(příspěvky zahrnují i roční členskou známku 200,- Kč)

SLEVA pro 2. a dalšího sourozence!  


ŽACTVO – FLORBAL přípravka

Florbal pro chlapce a děvčata ve věku 6 – 15 let.

Nábor dětí provádíme v průběhu celého školního roku. Sportovní výkon není podmínkou  – nevybíráme si děti pohybově nadané.

Trenér:

Tréninky probíhají 1 x týdně* ve velké tělocvičně TJ:

*2.  a 3. hodinu v týdnu děti mohou chodit na sportovní všestrannost či  futsal.

Děti musí mít na cvičení sportovní oblečení a sportovní obuv vhodnou do tělocvičny (podrážka nesmí dělat černé šmouhy).

Příspěvky:

 (příspěvky zahrnují roční členskou známku 200,- Kč)

SLEVA pro 2. a dalšího sourozence!  


ŽACTVO – ROPE SKIPPING přípravka

Cvičení je určeno pro chlapce a děvčata ve věku 6 – 15 let. Oddíl přerušil činnost: 

HLEDÁME CVIČITELKU/TRENÉRKU! Víte-li o někom, napište nám! (peckelova@seznam.cz)

Hlavní cvičitelka oddílu:

Moderní skákání přes švihadlo. Tento sport je nejen kondiční, ale také obratnostní. Trénujeme rychlost, nejrůznější triky a nechybí ani double dutch a zábavné hry.

Tréninky probíhají 1 x týdně* v malé tělocvičně TJ:

*2.  a 3. hodinu v týdnu možno chodit na sportovní všestrannost,  futsal či florbal

Děti musí mít na cvičení sportovní oblečení a sportovní obuv vhodnou do tělocvičny (podrážka nesmí dělat černé šmouhy).

Příspěvky:

(příspěvky zahrnují roční členskou známku 200,- Kč)

SLEVA pro 2. a dalšího sourozence!  


SPORTOVNÍ HRY – FUTSAL  starší žactvo, dorost, dospělí 

 Rekreační hra fotbalu – futsalu (sálové kopané) pro starší žactvo (13+) , dorost i dospělé – viz níže ODDÍLY PRO DOSPĚLÉ.


ODDÍLY PRO DOSPĚLÉ

BODYSTYLING, AEROBIK – od ledna 2019

Cvičení je určeno pro dospělé a mládež 15+.

Cvičitelky:

Kondiční aerobní cvičení při hudbě, zaměřené na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Hodina  skládá  z úvodního zahřátí a prestrečinku,  posilování problémových partií a závěrečného strečinku s relaxací. Obměnu cvičení představuje cvičení se stepy či na bossu které zvyšuje zátěž svalových skupin nohou a i při nižším tempu použité doprovodné hudby přináší vyšší výdej energie, cvičení na gymballech, cvičení s různým náčiním – overbally, činkami (jednoručky), posilovacími gumičkami či gumovými pásy. Cvičení na balanční podložce bosu představuje nácvik rovnováhy, při kterém procvičujeme všestranně celé tělo. Přispívá také k rozvoji koordinace pohybů a ke zpevnění postavy. Pomáhá rovněž odstranit bolest zad a kloubů.

Cvičení je  střední náročnosti a je určeno pro všechny věkové kategorie. Hlavním mottem je  heslo: „Neexistují problematické partie.“

Cvičení probíhají 3 x týdně * ve velké tělocvičně TJ.:

* možnost střídavě navštěvovat i hodiny jógy či zdravotního cvičení, FIT maminky,  celkem max. 3 hodiny týdně

Sportovní oblečení a sportovní obuv vhodnou do tělocvičny (podrážka nesmí dělat černé šmouhy). Nezapomeňte na vlastní ručník (k položení na podložku) a dostatek tekutin!

Příspěvky :

dospělí:

mládež (do 19 let*) – SLEVA! (*včetně roku dosažení 18 let)

 studující (19+)  – SLEVA! 

senioři (65+*) – SLEVA! (*od roku dosažení 65 let)


JÓGA 

Cvičení je určeno pro dospělé a mládež  15+.

Cvičitelé oddílu:

Jóga sestává z tělesných cvičení (ásánů), řízeného dýchání a meditace.

Páteční jóga je převážně pro začátečníky a sestává z tělesných cvičení (ásan), řízeného dýchání a meditace. Pět Tibeťanů stimuluje plný tok energie všemi čakrami a oživuje nervy, orgány a žlázy.  Čtvrteční cvičení je jógou v denním životě pro mírně pokročilé. Sestává z tělesných cvičení (hathajóga), porozumění dechu a vnímání svého těla i mysli.

Cvičení probíhají 2 x týdně* v malé tělocvičně TJ:

* možno střídavě chodit na zdravotní tělesnou výchovu, bodystyling, FIT maminky celkem  max. 3 hodiny týdně

Příspěvky:

dospělí:

mládež (do 18 let*) – SLEVA! (*včetně roku dosažení 18 let)

 studující (19+)  – SLEVA! 

senioři (65+*) – SLEVA! (*od roku dosažení 65 let)


FIT MAMINKY

Cvičení je určeno (nejen)  pro maminky po porodu. Více na htpp://www.facebook.com/fitmaminky.

Hlavní cvičitelka oddílu:

Cvičení je vedeno jemně v klidném tempu, bez skákání a přetěžování přímého břišního svalstva, které bývá v těhotenství rozestoupené. Bříško začneme zpevňovat zevnitř, zaměříme se na pánevní dno a posílíme prsní svaly. Hodina se skládá se zdravotní tělesné výchovy a je doplněná o prvky z rehabilitace a tai-ji (Tři ohně, Makko-Ho, orgánová sestava apod.)

Cvičení probíhají 1 x týdně* v malé tělocvičně TJ:

*2. a 3.  hodinu v týdnu možno chodit na zdravotní tělesnou výchovu, jógu

Příspěvky:

dospělí:

členky oddílu Rodiče a děti  – SLEVA (roční členskou známku 500,- Kč mají zaplacenou v oddíle R+D)

 matky na MD  – SLEVA! 


ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Cvičení je určeno pro dospělé a mládež 15+.

Cvičitelka oddílu:

Máte problémy s bolestmi zad? Vhodně zvolené cviky Vám bolest zmírní. Zdravotní tělocvik pomáhá vyrovnávat vadu či chorobu, zabraňuje jejímu zhoršování. Pomáhá odstraňovat pocity méněcennosti a vytvářet zdravé sebevědomí. Chcete zeštíhlet svoje břicho, zadek a stehna? Každá hodina obsahuje kompletní program jak zploštit bříško, vytrénovat stehna a zpevnit partie hýždí. Závěrečná relaxace slouží jako protiváha posilovacích cvičení. Čtvrteční cvičení je zaměřeno na rehabilitační cvičení.

Cvičení probíhají 2 x týdně* v malé tělocvičně TJ:

* možnost střídavě navštěvovat i hodiny jógy či  FIT maminky, bodystyling, celkem max. 3 hodiny týdně

Příspěvky:

dospělí:

mládež (do 18 let*) – SLEVA! (*včetně roku dosažení 18 let)

 studující (19+)  – SLEVA! 

senioři (65+*) – SLEVA! (*od roku dosažení 65 let)


 SALSA, MERENGUE, BACHATA, CHA-CHA-CHA, BOLERO

Kurz pro začátečníky – jednotlivce (dámy,pány) nebo také páry

Do tajů těchto tanců vás zasvětí promotér salsy a instruktor El Ivanko, více  ZDE.

Vedoucí oddílu:

Kurz probíhá 1 x týdně* v malé tělocvičně TJ:

* možno střídavě chodit na zdravotní tělesnou výchovu, bodystyling, FIT maminky celkem  max. 3 hodiny týdně

Příspěvky:

dospělí:

mládež (do 18 let*) – SLEVA! (*včetně roku dosažení 18 let)

 studující (19+)  – SLEVA! 

senioři (65+*) – SLEVA! (*od roku dosažení 65 let)

SENIOR FIT

Cvičení je určeno pro ženy i muže ve věku 60+.

Cvičení pro radost z pohybu s cílem udržet se do pozdního věku v dobré kondici.

Hlavní cvičitelka oddílu:

Cvičitelka:

Cvičení probíhají 2 x týdně ve velké tělocvičně TJ:

Příspěvky:

dospělí:

senioři (65+*) – SLEVA! (*od roku dosažení 65 let)


REKREAČNÍ FLORBAL

Oddíl pro dospělé 18+.

V případě zájmu napište vedoucímu oddílu a požádejte o bližší informace.

Vedoucí oddílu:

Oddíl rekreačního florbalu je smíšený a není nijak omezen věkem. Jediným omezením je kapacita tělocvičny. Tělocvična umožňuje hru malého florbalu (tj. 2 x 3 hráči, bez brankáře). Proto je možné v rámci jedné hodiny uplatnit max. 12 hráčů. Tělocvična je také poněkud členitá a proto hru zpestřuje různými odrazy míče. K dispozici nejsou ani standardní florbalové branky. Hra je proto čistě rekreačního charakteru.

Tréninky probíhají 1 x týdně ve velké tělocvičně TJ:

Příspěvky:

dospělí:

 studující (19+)  – SLEVA! 


SPORTOVNÍ HRY – FUTSAL, STOLNÍ TENIS

Oddíl pro dospělé  a mládež 13+.

V případě zájmu napište vedoucímu oddílu a požádejte o bližší informace.

Vedoucí oddílu:

Oddíl je zaměřen na hru futsalu (úterý) či stolního tenisu (čtvrtek), je smíšený a není omezen věkem. Jediným omezením je kapacita tělocvičny. Hra je čistě rekreačního charakteru.

Cvičení probíhají 2 x týdně* ve velké tělocvičně TJ:

* možnost střídavě navštěvovat i hodiny jógy, zdravotní tělesnou výchovu, bodystyling či kondiční cvičení, celkem max. 3 hodiny týdně

Příspěvky:

dospělí:

 studující (19+)  – SLEVA! 

mládež (do 18 let*) – SLEVA! (*včetně roku dosažení 18 let)

Kondiční kruhový trénink pro muže je cvičením lehčí až střední náročnosti. Je  zaměřené na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Po úvodním zahřátí následuje posilování, převážně s vahou vlastního těla, hodina končí závěrečným  protažením s relaxací.

Cvičení probíhají 1 x týdně* v malé tělocvičně TJ:

* možnost střídavě navštěvovat i hodiny jógy, zdravotní tělesnou výchovu, sportovní hry,  celkem max. 3 hodiny týdně

dospělí:

 studující (19+)  – SLEVA! 

mládež (do 18 let*) – SLEVA! (*včetně roku dosažení 18 let)

V případě zájmu napište vedoucímu oddílu a požádejte o bližší informace.

Vedoucí oddílu:

Oddíl rekreačního fotbalu není nijak omezen věkem, jediným omezením je kapacita tělocvičny, která umožňuje hru jen malého počtu hráčů. Hra je čistě rekreačního charakteru.

Tréninky probíhají 1 x týdně ve velké tělocvičně TJ:

Příspěvky:

dospělí:

 studující (19+)  – SLEVA! 


BREAK DANCE 

Sportovní oddíl pro mládež  (15+) a dospělé muže.

V případě zájmu napište  vedoucímu oddílu a požádejte o bližší informace.

Zástupce oddílu:

Tréninky probíhají v tělocvičnách TJ:

Příspěvky:

dospělí:

mládež do 18 let *  (*včetně roku dosažení 18 let)

V případě zájmu napište vedoucímu oddílu a požádejte o bližší informace.

Vedoucí oddílu:

Tréninky probíhají ve velké tělocvičně TJ:

Příspěvky:

dospělí závodní hráči:

senioři (65+*) závodní hráči – SLEVA! (*od roku dosažení 65 let)

dospělí rekreační hráči:

senioři (65+*) rekreační hráči – SLEVA! (*od roku dosažení 65 let)

Sportovní oddíl mužů ve věku 18+, hráči registrovaní ve svazu.

V případě zájmu napište vedoucímu oddílu a požádejte o bližší informace.

Odkaz na stránku oddílu florbalu http://www.ftsokolbrevnov.net/klub.php

 Vedoucí oddílu:

Tréninky probíhají mimo prostory Sokolovny.

Příspěvky:

roční členská známka + pololetní oddílový příspěvek – dle pronájmu mimo TJ